เทศบาลตำบลหาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ --- บริหารอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล --