นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1524689
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
253
614
2645
1511526
21630
17651
1524689

Your IP: 44.200.171.156
Server Time: 2023-03-31 15:13:46

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการใช้งานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและค ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บ. ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติตาม พรบ ความรับผิดทางละเมิด ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือพจนานุกรมสมรรถนะของบุคลากรท้องถิ่น ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือสำหรับผู้ลงรหัสครุภัณฑ์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

 

 

 

 


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์