นายพศิน  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1651335
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
235
185
6729
1633995
21342
18899
1651335

Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-09-23 23:39:12

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการใช้งานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและค ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บ. ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติตาม พรบ ความรับผิดทางละเมิด ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือพจนานุกรมสมรรถนะของบุคลากรท้องถิ่น ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานคู่มือสำหรับผู้ลงรหัสครุภัณฑ์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

 

 

 

 


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์