นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0800642
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
267
647
4228
782955
16134
27269
800642

Your IP: 3.228.21.186
Server Time: 2019-10-18 06:47:03

23/05/59 ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

.................................................................................................................................

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ วัดไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลหาดกรวด

เทศบาลตำบลหาดกรวด  และหน่วยงานราชการ  ออกหน่วยบริการในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  "เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์"  ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ ไผ่ใหญ่ หมู่ ๗  ตำบลหาดกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

 โครงการออกหน่วย "เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนตำบลหาดกรวด"

นายไพรวัลย์  คุ้มอักษร กำนันตำบลหาดกรวด

กล่าวรายงานพื้นที่ตำบลหาดกรวด

นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

พบปะผู้นำท้องที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด และประชาชนตำบลหาดกรวด และกล่าวเปิดงาน

นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จับมอบรางวัลให้เข้าร่วมโครงการ

นายสมัย สายบุญส่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด มอบผ้าห่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นายธาตรี  บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ

เยี่ยมชมบูธ ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด

นายประสงค์ อุไรวรรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ

เยี่ยมชมบูธบริการตัดผมฟรี จากร้านเสริมสวยคุณม๊อก

 

นายธาตรี  บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ

เยี่ยมชมบูธการจัดการขยะอันตราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหาดกรวด

นายธาตรี  บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ

เยี่ยมชมบูธหน่วยบริการรับชำระภาษี กองคลังเทศบาลตำบลหาดกรวด และการผลิตข้าวอินทรีย์ กองส่งเสริมการเกษตรฯ

 งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์