นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0964494
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
243
360
2614
951870
4078
13010
964494

Your IP: 3.226.97.214
Server Time: 2020-07-09 14:25:43

13/04/63 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข-แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ฉีดวัคซีน สนัข-แมว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดกรวด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวด ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
 หมู่ที่ ๑ บ้านทับใหม่ (วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารตลาดชุมชนหมู่ที่ ๑ บ้านทับใหม่ 

 
หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด (วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒) ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด
หมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งจิก  (วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒) ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งจิก
หมู่ที่ ๔ บ้านวังหมู  (วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑) ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดวังหมู 
 
หมู่ที่ ๕ บ้านท่า  (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒) ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารผักตบชวาหมู่ที่ ๕ บ้านท่า
หมู่ที่ ๖ บ้านซ่าน  (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดเนินโพธิ์
หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่ใหญ๋  (วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓) ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู๋ที่ ๗ บ้านไผ่ใหญ่
หมุู่ที่ ๘ บ้านดงช้างดี (วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓) ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดดงช้างดี
หมู่ที่ ๙ บ้านเขาตอง  (วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓) ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๙ บ้านเขาตอง
******************************************************************
 งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์