นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1154022
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
332
2167
1140454
13185
16861
1154022

Your IP: 3.236.98.69
Server Time: 2021-06-23 05:43:08

02-06-64 ประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ

การประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด

เทศบาลตำบลหาดกรวดได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวดครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการประชุมสภเทศบาล ครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยนางสาวพรรณพิไล สาดคำ ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด ในฐานะเลขนุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้เชิญนายพะเยาว์ เมฆไหว ซึ่งเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวดทั้ง ๑๒ ท่านได้กล่าวคำปฏิญาณตนว่า "จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น"

 

บรรยากาศในการประชุมสภาครั้งแรก

  งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

  

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์