นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1154015
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
332
2160
1140454
13178
16861
1154015

Your IP: 3.236.98.69
Server Time: 2021-06-23 05:29:01

08-06-64 ประชุมสภาเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวดต่อสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

การประชุมสภาเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวดต่อสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด

เทศบาลตำบลหาดกรวดได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวดขึ้น เพื่อแถลงนโยบายของนายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวดต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด รองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด เลขานุการเทศบาลตำบลหาดกรวด และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด เพื่อบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ตลอดวาระของการดำรงตำแหน่งนายเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

 

  งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

  

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์