นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1559741
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
944
5479
1544408
16723
18202
1559741

Your IP: 3.237.4.45
Server Time: 2023-05-28 00:27:48

25/04/66 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข-แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ฉีดวัคซีน สุนัข-แมว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดกรวด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวด ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
 

 
 
ลงทะเบียนสุนัข และแมว
***********************************************
 งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์