นายพศิน  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1651313
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
213
185
6707
1633995
21320
18899
1651313

Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-09-23 23:13:46

05/09/66 โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหาดกรวด

เทศบาลตำบลหาดกรวด โดยกองสาธารณสุขและส่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหาดกรวด ได้ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพอาหารและเป็นการพัฒนา และสร้างความรู้แก้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้ขายอาหารสดในตำบลหาดกรวด อันส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อไป

   งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์