นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0664683
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
264
434
2980
650971
12210
17172
664683

Your IP: 3.88.161.108
Server Time: 2019-04-26 12:35:32

23/02/55 อบต.ปากหมาก จ.สุราษฏร์ธานี เข้าดูงานที่ ทต.หาดกรวด


.อบต.ปากหมากเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด.


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 อบต.ปากหมาก จ.สุราษฏร์ธานี พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม และดูเกี่ยวกับด้านเกษตรเกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์ และรับชมข้อมูลเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่พัฒนาศูนย์เด็กเล็กจนได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดกรวด ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ปากหมาก




เอกสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆและรางวัลต่างๆ ของเทศบาลตำบลหาดกรวด


นางพรฉวี ไทยแท้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อธิบายการกำจัดขยะตามโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม


ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ปากหมาก ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายโครงการต่างๆ
ของเทศบาลตำบลหาดกรวด




ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวดกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปากหมาก



รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดกรวดกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปากหมาก


นางพรฉวี ไทยแท้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้อธิบายโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม
หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด




หน.กองส่งเสริมการเกษตร อธิบายเกี่ยวกับโครงการต่างฯ ที่ใช้สารชีวภัณฑ์





หน.กองส่งเสริมการเกษตรได้สาธิตและแสดงข้อมูลการใช้สารชีวภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ



นางพรฉวี ไทยแท้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นำคณะดูงานจาก อบต.ปากหมาก เข้าชมบ้าน
อาจารย์ละเมียด ประสานศรี หมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด
(หมู่บ้านนำร่อง)




นายจักพงษ์ สุขมี นายก อบต.ปากหมาก ได้ดูผลผลิตที่ได้จากการจัดการขยะที่บ้านผู้เข้าโครงการจัดการขยะแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วม




ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด ได้กล่าวถึงข้อดีของโครงการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมให้กับ
ปลัด อบต.ปากหมาก ได้ทราบ


นางอิษฎา สว่างอารมณ์ ได้อธิบายหลักการปฏิบัติประจำวันในการจัดการขยะตามโครงการหมู่บ้านจัด
การขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด ให้กับทางคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ปากหมาก



นางอำนวย ศรีปาน ได้ประกอบอาหารเป็นส้มตำผักสวนครัวที่ได้จากการใช้น้ำหมักชีวาภาพจากขยะในครัวเรือนตามโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม ให้กับทางคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ปากหมาก ได้ลองรับประทาน



นายประสบ วอนสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด ผู้นำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านจัดการ
ขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม ได้สาธิตการทำโบกาชิ



คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปากหมาก จ.สุราษฏร์ธานี ได้มอบของที่ระลึกให้กับทางเทศบาลตำบลหาดกรวด


***********************************************
งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ





 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์