นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0664649
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
230
434
2946
650971
12176
17172
664649

Your IP: 3.88.161.108
Server Time: 2019-04-26 12:05:44

18/01/55 คณะเกษตรศาสตร์ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการกำจัดขยะ


.
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการกำจัดขยะ.


เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการกำจัดขยะ ตามโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด

นายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางพรฉวี  ไทยแท้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชี้แจงโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลหาดกรวด ปี 2554


คณะดูงานเข้าชมโรงเก็บขยะอันตรายและขยะพิษ เทศบาลตำบลหาดกรวด


คณะดูงานเข้าเยี่ยมชมบ้านอาจารย์ ละเมียด  ประสานศรี
หมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด (หมู่บ้านต้นแบบ)


คุณอิษฎา สว่างอารมณ์ ชี้แจ้งรายละเอียดโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลหาดกรวด ปี 2554  หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด


คุณอำนวย สีปาน วิทยากรประจำฐานการคัดแยกขยะในครัวเรือน


นายประสบ วอนสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 วิทยากรประจำฐานการทำโบกาชิ

อาจารย์ละเมียด ประสานศรี วิทยากรประจำฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ


อาจารย์ละเมียด ประสานศรีและคุณอิษฎา สว่างอารมณ์ วิทยากรประจำฐานสิ่งประดิษฐ์


ฐานคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย


***********************************************
งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์