นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0648502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1086
458
4915
632512
13201
17352
648502

Your IP: 52.91.221.160
Server Time: 2019-03-24 17:49:01

07/03/61 โครงการปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์เพื่อสุขภาพ ตำบลหาดกรวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์เพื่อสุขภาพ ตำบลหาดกรวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.................................................................................................................................

โครงการปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์เพื่อสุขภาพ ตำบลหาดกรวด

โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ ๔ บ้านวังหมู ตำบลหาดกรวด

วันพุธที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑

ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ ๔ บ้านวังหมู จัดทำโครงการปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์เพื่อสุขภาพตำบลหาดกรวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหาดกรวดมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันโรคเอดส์ ประชาชนตำบลหาดกรวด มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ และส่งเสริมและรณรงค์ให้ชาวตำบลหาดกรวดมีการออกกำลังกายและสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงาน 

 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์เพื่อชิงโชคของรางวัล

บรรยากาศภายในงานกิจกรรมปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์

 

 

 

นางวิจิตรา  พันธ์อินทร์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวังหมู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า

กล่าวรายงานโครงการปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์เพื่อสุขภาพ

 

นายสมัย สายบุญส่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

กล่าวเปิดโครงการปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ตำบลหาดกรวด

 

 

 

 

 

 

ปล่อยขบวนจักรยานตำบลหาดกรวด

นางสาวพรรณพิไล สาดคำ ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด

มอบของที่ระลึก  ให้แก่ผู้ร่วมปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์ ตำบลหาดกรวด

มอบรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปั่นจักรยานต้านภัยเอดส์

มอบเงินสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

  งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด

 


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์