นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0860773
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
407
534
4422
844856
10865
20759
860773

Your IP: 3.227.2.246
Server Time: 2020-01-18 21:38:53

12/06/61 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด

เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองปฐมนิเทศเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู สังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวดขึ้น โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ พรมมา รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด เป็นประธานในพิธี โดยโครงการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในการนำบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำความเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่ามีความสำคัญมากเพียงใด สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น รวมทั้งปรับสภาพของเด็กเล็กในการเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

นายณรงค์ฤทธิ์  พรมมา  รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฐมนิเทศนักเรียน

 

 

นางสาวอารม  คุ้งแสง รองปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด

แนะนำการแต่งกาย และการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง

 

 

ตัวแทนจากประกันภัย มาให้ความรู้ในเรื่องความคุ้มครองกับผู้ปกครอง

 

 

 

 

 

 

  งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์