นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0628584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
547
573
4885
611449
10635
15141
628584

Your IP: 3.84.243.246
Server Time: 2019-02-17 20:24:07

29/06/61 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข-แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การฉีดวัคซีน สนัข-แมว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดกรวด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวด ในระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
หมู่ที่ ๑ บ้านทับใหม่ (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารตลาดชุมชนหมู่ที่ ๑ บ้านทับใหม่ 
 
หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด
หมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งจิก  (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ตลาดผู้ใหญ่บุญเสริมหมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งจิก
หมู่ที่ ๔ บ้านวังหมู  (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดวังหมู 
หมู่ที่ ๕ บ้านท่า  (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ที่ทำการกำนันตำบลหาดกรวด
หมู่ที่ ๖ บ้านซ่าน  (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดเนินโพธิ์
 หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่ใหญ๋  (วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู๋ที่ ๗ บ้านไผ่ใหญ่
หมู่ที่ ๘ บ้านดงช้างดี  (วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดดงช้างดี
หมู่ที่ ๙ บ้านเขาตอง  (วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๙ บ้านเขาตอง
******************************************************************
 งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์