นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0664679
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
260
434
2976
650971
12206
17172
664679

Your IP: 3.88.161.108
Server Time: 2019-04-26 12:25:12

26/07/61 โครงการอนุรักษ์กิจกรรมในวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอนุรักษ์กิจกรรมในวันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวด ๗ วัด

ด้วยทางเทศบาลตำบลหาดกรวด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาของไทย  ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งศาสนาพุทธ  และเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามมิให้สูญสลายไปกับสังคมสมัยใหม่  เทศบาลตำบลหาดกรวดจึงได้จัดทำ  โครงการอนุรักษ์กิจกรรมในวันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยด้นำเทียนที่ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ถวายให้กับวัดในพื้นตำบลหาดกรวดทั้ง ๗ วัด คือ วัดทับใหม่ วัดเขาตองพรมประสิทธิ์ วัดไผ่ใหญ่ วัดดงช้างดี วัดป่าแดงเจริญธรรม วัดเนินโพธิ์ และวัดวังหมู

******************************************************************

 

บรรยากาศในการถวายเทียนจำนำพรรษา สังฆทาน และปัจจัย ณ วัดทับใหม่

บรรยากาศในถวายเทียนจำนำพรรษา สังฆทาน และปัจจัย ณ วัดเขาตอง

 

 

  

บรรยากาศในถวายเทียนจำนำพรรษา สังฆทาน และปัจจัย ณ วัดไผ่ใหญ่

 

 

บรรยากาศในถวายเทียนจำนำพรรษา สังฆทาน และปัจจัย วัดดงช้างดี

บรรยากาศในถวายเทียนจำนำพรรษา สังฆทาน และปัจจัย ณ สำนักสงฆ์ป่าแดง

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในถวายเทียนจำนำพรรษา สังฆทาน และปัจจัย ณ วัดเนินโพธิ์

 

 

บรรยากาศในถวายเทียนจำนำพรรษา สังฆทาน และปัจจัย ณ วัดวังหมู

บรรยากาศการถวายเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด ทั้ง ๗ วัด

                                                      งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์