นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0664667
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
248
434
2964
650971
12194
17172
664667

Your IP: 3.88.161.108
Server Time: 2019-04-26 12:07:27

24/07/61 โครงการอนุรักษ์กิจกรรมในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑


โครงการอนุรักษ์กิจกรรมในวันพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
อาคาร อปพร. เทศบาลตำบลหาดกรวด 
วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวด ประชาชน ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ พิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ณ อาคาร อปพร.เทศบาลตำบลหาดกรวด
 
รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
 
 
 
 
นายบำเพ็ญ  ทองทวี  รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด
กล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์กิจกรรมในวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๑
 
 
พระอาจารย์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยากาศในหล่อเทียนพรรษาตามโครงการอนุรักษ์กิจกรรมในวันพรรษา ๒๕๖๑
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดกรวด 
  
นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวด ร่วมโครงการอนุรักษ์กิจกรรมในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************
 งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์