นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0722560
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
115
0
115
709704
8889
23001
722560

Your IP: 18.206.241.26
Server Time: 2019-07-17 18:52:50

16/08/61 โครงการรณรงค์เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑

โครงการรณรงค์เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหาดกรวดได้จัดโครงการรณรงค์เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2. ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
3. ผู้นำ/กรรมการคุ้ม/อาสาสมัครสาธารณสุข/ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
5. หมู่บ้าน ถนน ตรอก ซอย สะอาด ปลอดขยะ
 
 
 
******************************************************************
 งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์