นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0628568
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
531
573
4869
611449
10619
15141
628568

Your IP: 3.84.243.246
Server Time: 2019-02-17 20:22:37

กิจกรรมเทศบาล

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
04/02/58 คณะศึกษาดูงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเครือข่าย ตามโครงการศึกษาการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ) และเกษตรอินทรีย์ ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด เขียนโดย Super User 1007
16/02/58 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เขียนโดย Super User 505
8/02/59 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 457
28/03/61 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 473
04/02/58 โครงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User 491
06/01/56 คุณวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ ภริยานายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะพัฒนาสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเด็กพิการหมู่ที่ ๔ บ้านวังหมู ตำบลหาดกรวด เขียนโดย Super User 737
06/01/56 คุณวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ ภริยานายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะพัฒนาสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมนางสาวแดง มหาจันทร์ เขียนโดย Super User 709
06/01/56 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดกรวด เข้าเยี่ยมนางสาวแดง มหาจันทร์ เขียนโดย Super User 797
26/12/54 รางวัล อปท. รวมพลังสร้างเด็กไทยฉลาด เขียนโดย Super User 440
17/12/55 ประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2555 เขียนโดย Super User 343


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์