นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0800572
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
197
647
4158
782955
16064
27269
800572

Your IP: 3.228.21.186
Server Time: 2019-10-18 06:28:24

25/04/62 วีดิทัศน์ เทศบาลตำบลหาดกรวดขอเชิญชวนประชาชนตำบลหาดกรวดได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม จนได้รางวัลรางวัลชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ๘๗ ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลหาดกรวดจึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลหาดกรวดได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ท่านสามารถ รับชมวีดิทัศน์ดังกล่าวได้ทาง http://www.hatkruat.go.th/download/Manage-garbage.mp4

******************************************************************
งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ





 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์