นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0864159
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
569
3352
848777
14251
20759
864159

Your IP: 18.207.240.35
Server Time: 2020-01-25 09:36:45

25/04/62 วีดิทัศน์ เทศบาลตำบลหาดกรวดขอเชิญชวนประชาชนตำบลหาดกรวดได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม จนได้รางวัลรางวัลชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ๘๗ ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลหาดกรวดจึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลหาดกรวดได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ท่านสามารถ รับชมวีดิทัศน์ดังกล่าวได้ทาง http://www.hatkruat.go.th/download/Manage-garbage.mp4

******************************************************************
งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ





 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์