นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0974921
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
365
435
1102
963148
1399
13106
974921

Your IP: 18.204.229.70
Server Time: 2020-08-04 12:04:42

[560719]-การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

 

การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔” เพื่อเป็นช่องทางและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้บริหารและหัวหน้างานรวมถึงพนักงานภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลหาดกรวดได้รับทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๕๕๔ และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำผลการศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนภารกิจที่ท้าทายที่จะต้องดำเนินการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ผลักดันเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจของตนเอง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

โดยท่านสามารถดูเนื่อหาได้โดยคลิก ที่นี่่


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์