นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1373087
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1273
327
2048
1359211
13200
15050
1373087

Your IP: 18.207.133.27
Server Time: 2022-06-29 22:30:07

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

คู่มือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดาวโหลดรายละเอียด)

คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกคร (ดาวโหลดรายละเอียด)

คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ดาวโหลดรายละเอียด)

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่า (ดาวโหลดรายละเอียด)

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพ (ดาวโหลดรายละเอียด)

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (ดาวโหลดรายละเอียด)

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี (ดาวโหลดรายละเอียด)

 คู่มือการปฏิบัติการด้านวินัย (ดาวโหลดรายละเอียด)

 คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (ดาวโหลดรายละเอียด)

 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง (ดาวโหลดรายละเอียด)

 คู่มือเบี้ยยังชีพผุ้พิการ ผู้สูงอายุ และผ (ดาวโหลดรายละเอียด)

 คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช (ดาวโหลดรายละเอียด)

 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ (ดาวโหลดรายละเอียด)

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอ (ดาวโหลดรายละเอียด)


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์