นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1524721
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
285
614
2677
1511526
21662
17651
1524721

Your IP: 44.200.171.156
Server Time: 2023-03-31 15:56:08

สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน

 

สถิติประจำปี ๒๕๖๕

 สถิติการขอยกเลิกมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียด)

 สถิติการขอเปลี่ยนชื่อบริการใช้มาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียด)

 สถิติการขอย้ายมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียด)

 สถิติการขอใช้มาตรวัดน้ำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียด)

 สถิติกาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียด)

 สถิติการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียด)

 สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียด)

  

สถิติประจำปี ๒๕๖๔

สถิติประจำปี 2564

 สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการขอหมายเลขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการขอยกเลิกมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการขอเปลี่ยนชื่อบริการใช้มาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการขอย้ายมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการขอใช้มาตรวัดน้ำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติกาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

 สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียด)

  


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์