นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1207465
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
589
969
1194928
11459
20367
1207465

Your IP: 3.236.55.22
Server Time: 2021-09-21 01:30:03

4/08/64 ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment:LPA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด 
ช่วงเช้าวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหาดกรวดได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด
 
  ******************************************************************
 งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

  

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์