นายพศิน  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1651342
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
242
185
6736
1633995
21349
18899
1651342

Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-09-23 23:55:04

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด
สมัยวิสามัญ


ปีงบประมาณ 2553

-สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553   2  ตุลาคม  2553
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 30  กันยายน 2553

 

 ปีงบประมาณ 2555

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555   10  กันยายน  2555

 

ปีงบประมาณ 2556

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556  30  กันยายน  255ุ6
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 19  กันยายน 2556

 

ปีงบประมาณ 2557

สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2557
- สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2557

- สมัยวิสามัยสมัยที่ 3 วันที่  22  ธันวาคม  2557

  

 ปีงบประมาณ 2558

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558   20  กรกฏาคม  2558

  

 ปีงบประมาณ 2559

  - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559   16  มีนาคม  2559

  - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559   13  ธันวาคม  2559

 

 

 ปีงบประมาณ 2560

  - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560   15  มีนาคม  2560

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560   20  มีนาคม  2560

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560   3  กรกฏาคม  2560

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560   27  ตุลาคม  2560

 

 ปีงบประมาณ 2561

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561   9  เมษายน  2561

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561   4 กรกฎาคม  2561

 

ปีงบประมาณ 2562

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561   1  กรกฏาคม  2562

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   15  กรกฏาคม  2562

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   16 กันยายน  2562

 

ปีงบประมาณ 2563

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   9  กรกฏาคม  2563

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   25  กันยายน  2563

 

 

ปีงบประมาณ 2564

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 27 กันยายน 2564 

 

  

 ปีงบประมาณ 2565

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560   25  มีนาคม  2565

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560   4  กรกฎาคม  2565

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560   11  กรกฏาคม  2565

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560   28  กันยายน  2565

 

 

 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด
สมัยสามัญ


 

ปีงบประมาณ 2553
-
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553  30  พฤศจิกายน 2553

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553    5  พฤศจิกายน 2553
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553  23  สิงหาคม     2553
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553    9  สิงหาคม     2553
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553  22  กุมภาพันธ์   2553
-
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553  15  กุมภาพันธ์   2553

  

ปีงบประมาณ 2554
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554  30  พฤศจิกายน 2554
-
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554  28  พฤศจิกายน 2554

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554    1  พฤศจิกายน 2554
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554  15  สิงหาคม     2554
-
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554  10  สิงหาคม     2554

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554    9  พฤษภาคม  2554
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554  28  กุมภาพันธ์   2554
-
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554    1  กุมภาพันธ์   2554


ปีงบประมาณ 2555

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555    21  ธันวาคม  2555
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555    12  ธันวาคม  2555
- รายงานการประชุมสภาครั้งแรก   ประจำปี 2555    11  ธันวาคม  2555
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555    10  สิงหาคม  2555
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555    6  สิงหาคม  2555
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555    1  สิงหาคม  2555
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555    1  พฤศจิกายน  2555
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555    6  กุมภาพันธ์   2555

  

ปีงบประมาณ 2556 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556  12  ธันวาคม  2556
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556    2  ธันวาคม  2556
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556  14  สิงหาคม  2556
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556    8  สิงหาคม  2556
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556  29  พฤศจิกายน  2556
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  20  พฤศจิกายน  2556
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555  27  กุมภาพันธ์   2556
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555  21  กุมภาพันธ์   2556

 

 

ปีงบประมาณ 2557 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4  กุมภาพันธ์  2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12  พฤษภาคม  2557
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่  8 สิงหาคม  2557
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่  24 พฤศจิกายน 2557
 

 

 

ปีงบประมาณ 2558  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 2  มีนาคม 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่  10 สิงหาคม  2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่  16 พฤศจิกายน 2558
 

 

ปีงบประมาณ 2559  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2559
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 2  สิงหาคม 2559
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 9  สิงหาคม 2559
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

 
 
 

 

ปีงบประมาณ 2560  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2560
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 11  สิงหาคม 2560
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 29  สิงหาคม  2560
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่  13  พฤศจิกายน  2560
 
 

 

ปีงบประมาณ 2561  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 21  พฤษภาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6  สิงหาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14  สิงหาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 30  สิงหาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 12  พฤศจิกายน 2561
 

  

ปีงบประมาณ 2562  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 7  พฤษภาคม  2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5  สิงหาคม 2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14  สิงหาคม 2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 2  ธันวามคม  2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 27  ธันวาคม  2562 

 

 

ปีงบประมาณ 2563  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 27  กุมภาพันธ์  2563

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18  พฤษภาคม 2563

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 3  สิงหาคม 2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14  สิงหาคม  2563

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25  ธันวาคม  2563 

 

 

ปีงบประมาณ 2564  

- สมัยสามัญ ครั้งแรก วันที่ 2  มิถุนายน 2564

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 8  มิถุนายน  2564

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 6  มิถุนายน  2564

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2564

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 6  สิงหาคม 2564

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 13  สิงหาคม  2564

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 วันที่ 30  ธันวาคม  2564

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15  ตุลาคม  2564

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 30  ธันวาคม  2564 

 

ปีงบประมาณ 2565  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2565

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 23  พฤษภาคม  2565

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 27  พฤษภาคม 2565

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 8  สิงหาคม 2565

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 17  สิงหาคม  2565

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 26  ธันวาคม  2565 

 

 


หมายเหตุ
: รายการล่าสุดของการประชุมจะอยู่ส่วนบนของแต่ละปีงบประมาณ


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์